Roots Natuurpad 8 Kamp Westerbork – Hijken

We hebben de draad weer opgepakt en zijn op een droge dinsdagmorgen het natuurpad ingeslagen. Uiteraard op de ons bekende auto-fiets-auto-wandel-fiets-auto-manier. De fietsen stonden dus al in de buurt van Hijken toen we van voormalig Kamp Westerbork naar Hooghalen wandelden Een indrukwekkend begin over de oude spoorbaan waarover zovele duizenden mensen werden vervoerd van en naar Kamp Westerbork. Vooral het vertrek uit het kamp naar plaatsen als Bergen-Belsen, Sobibor, Auschwitz en Theresienstadt is indrukwekkend gemarkeerd door rechtopstaande spoorbiels met per datum het aantal vertrokken personen. Het voelt dan ook een beetje bizar om in Hooghalen te merken dat de voormalig spoorlijn een “gewone” woonstraat is met huizen links en rechts.

Na Hooghalen kruisten we de A28 en die snelweg zou dagen als geluid op de achtergrond aanwezig zijn. Het natuurpad loopt namelijk zo’n 30 km binnen gehoorsafstand van de snelweg, zeker met de NO-wind, die we eenaantal dagen achter elkaar hadden.

Vrij snel na Hooghalen wandelden we het Hijkerveld en Noorderveld in. De eerste proeve van het drentse heidelandschap deze week. Het is er (afgezien dus van de A28 op de achtergrond) rustig en wijds. We zouden er volgens het boekje de roodborsttapuit moeten kunnen zien, maar elke vogel die ik zo noemde was volgens Ria een ander soort. Al met al zag ik wel veel andere soorten, van torenvalk via brandgans naar houtsnip en veldleeuwerik. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Ria ze wel hoort en ik niet (meer). Tijd voor een audicien lijkt mij.

Bij het Oranjekanaal gekomen lazen we het verhaal van een piraat (Kwaoie Eggie) en zijn zeven zonen op de Drentse wateren. Hij kwam, toen zijn kwaad de hemel tergde, op een mysterieuze wijze om het leven en van hem, zijn zeven zonen en zijn schip is nooit meer wat gehoord. Nu ja, het roer is terug gevonden en men claimt dat dat roer ook werkelijk van zijn schip was, hoewel bewijzen ervoor ontbreken. We moedigden ook nog een dame aan om de boogbrug over te fietsen Helaas haalde ze de top niet en moest lopend verder.

Na het Oranjekanaal restte ons het Zuid-Hijkerzand om de fietsen te bereiken. Tijd om te meten welke afstand Ria’s benen deze week aan zouden kunnen. We kwamen op 16-20 kilometer en daar planden we dan ook de volgende dag op. Terugpellen naar de auto was een genot op zich. Je ziet de wereld dan van een andere kant dan wandelend.

Na het Oranjekaneel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *